• Τηλέφωνο/FAX: 2410619951
 • Τηλεμάχου 22, Λάρισα, 41334
Προφίλ Εταιρείας

Η ΑΛΥΝ ΑΤΕ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2006 με σκοπό την εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων από τον Γεώργιο Δημοσίου. Εδρεύει στη Λάρισα σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Τηλεμάχου 22. Δραστηριοποιείται με έργα τόσο του ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου τομέα, κυρίως οικοδομικά και έργα οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της Αττικής. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00€.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους:

 • Δημοσίου Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
 • Δημοσίου Βλάσιος του Γεωργίου, αντιπρόεδρος
 • Δημοσίου Μακρίνα του Κων/νου, μέλος

Η ΑΛΥΝ ΑΤΕ είναι εγγεγραμμένη στο ΤΕΕ και το Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και στους καταλόγους ΜΕΕΠ του ΥΠΕΚΑ.

 • Μερικά ενδεικτικά έργα της εταιρείας είναι:
 • Κεντρική οδός στο αεροδρόμιο της 110ΠΜ στη Λάρισα
 • Κατασκευή οδού Βουναινα – Άγιος Νικόλαος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Στρατοδικείου Αθηνών
 • Συντηρήσεις σχολείων 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λάρισας
 • Συντηρήσεις Λυκείου Συκουρίου Λάρισας
 • Συντηρήσεις σχολικού συγκροτήματος Κέδρου Καρδίτσας
 • Συντήρηση στο 13ο – 18ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Πειραιά
 • Κατασκευή κτιρίου λόχου 80 ανδρών στο 521ΤΠΝ
 • Κτίριο γραφείων 6ης ΤΑΞΥΠ
 • Κατασκευή γηπέδου Δ.Δ. Μάνδρας Δήμου Λάρισας
 • Περιβάλλων χώρος και κιόσκι στην 1η Στρατιά

Στοιχεία Εταιρείας

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τηλεμάχου 22, 41334, Λάρισα
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνική Εταιρεία
 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 27068340000
 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2410619951
 • FAX: 2410619951
 • E-MAIL: